הרשמה לעלון הילדים
חודש אדר ב', גיליון 21
שמיטת האתר

"שומרי הארץ" קומיקס בהמשכים כתבה ואיירה: דקלה שגיב

comics633.jpgבפרק הקודם: החברים מגלים שהשר הגרמני חושב שהחיות נועדו רק לספק את צורכי האדם ולשעשע אותנו, הם מנסים להסביר לו על חשיבותו של כל יצור שנברא דרך סיפורו של דוד והעכביש במערה, ואיך זה שהתורה מתירה לנו להשתמש בבעלי החיים מצד אחד אבל אוסרת עלינו להשתעשע בהם...

הורים יקרים: קיבלנו מכם מספר פניות ביחס לסוגיית הצמחונות שעלתה בפרק הקודם, מצורף מכתב הבהרה בנושא.

והפעם: השיחה עם השר הגרמני נקטעת במפתיע כשלמקום פורצים שוטרים, הם מבקשים לאסור את החבורה בטענה שיש בידיהם מידע סודי שחיוני לבטחונה של המדינה, האם החברים יצליחו להתחמק מהצרה?

 

כדי לקרוא את הפרק החדש, לחצו על התמונה:

אמיתי

        

פינת הסרטים
בארצנו הקדושה: פרק 5 - מתנות עניים

יש לי שאלה

אמיתי

שלום חברים, בשבת התחלתי ללמוד עם אבא את מגילת אסתר,  אבא סיפר לי שמרדכי היה אחד מגדולי הדור ואפילו היה בסנהדרין. אך ככל שהתקדמנו בסיפור המגילה כך התחזקה אצלי השאלה על מרדכי ומה שהוא עשה. אז החלטתי לכתוב לרב אהוד ולשאול אותו בשביל מה מרדכי היה צריך להתגרות בהמן הרשע ולהכעיס אותו? הרי הוא סיכן בכך את כל עם ישראל, ומה היה קורה אם ה' לא היה עושה נס?

וכך הרב אהוד ענה: אמיתי היקר, שאלת שאלה שעסקו בה גדולי ישראל בעבר, אכן חז"ל למדו מהפסוק בספר דברים 'לֹא תְנַסּוּ אֶת ה' אֱלֹקֵיכֶם', ש'אין סומכין על הנס'.גם  במסכת שבת נאמר: 'לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס, שמא אין עושין לו נס. ואם עושין לו נס, מנכין לו מזכיותיו' ובמסכת תענית מסופר כי מהסיבה הזו רב ושמואל סרבו לעבור מתחת לקיר רעוע שהיה בנהרדעא. כך כתב גם הרמ"א: 'יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה, כי סכנתא חמירא מאיסורא [סכנה חמורה מאיסור] ויש לחוש [לחשוש] יותר לספק סכנה מלספק איסור'. ומסיים: 'ושומר נפשו ירחק מהם, ואסור לסמוך על הנס, או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה'. ולמרות הכל, יש מקרים חריגים שבהם אין את הכלל הזה ומותר לסמוך על הנס. הגמרא מספרת לנו על בנות צלפחד שנישאו כשהיו בגיל ארבעים, למרות שבת ארבעים אינה יולדת, וכיוון שהיו צדקניות נעשה להם נס. וכתבו על כך חז"ל: 'חייב אדם להשתדל בדרכי הטבע ואין סומכין על הנס זולתי [חוץ מ-] אנשים השלמים שזכויותיהם מרובות', זאת אומרת שצדיקי עליון הבטוחים שיעשה להם נס, מותר להם לסמוך על הנס. ואם כן אפשר לומר שמרדכי היהודי היה צדיק ברמה כזו שהיה בטוח שיעשה לו נס ולכן סמך על הנס. צריך לדעת שיש סיבה נוספת שבגללה מותר לסמוך על הנס, כשמדובר בפיקוח נפש מותר לסמוך על הנס על מנת להציל אדם מסכנה. אבל בדרך כלל, פרט לצדיקים גדולים או במקרים של פיקוח נפש, אנחנו לא סומכים על הנס ועושים את כל ההשתדלות כדי לשמור על עצמנו ועל אחרים ממצב של סכנה. 

אם גם אתם רוצים לשאול את הרב אהוד שאלה, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן ואני מבטיח לשאול אותו ואולי גם לענות לכם בגיליון הבא.                                    חג פורים שמח! שלכם, אמיתי

המשימה החודשית!

המשימה החודשית

ערלה ונטע רבעי

עזרו לדוד החקלאי לסמן אילו עצים הם ערלה ואילו נטע רבעי

דמות עלון הילדים