ציפורים סוס נדנדה נדנדה

שדה התעופה

שדה התעופה - קדושת פירות שביעית

אתה פקיד בשדה התעופה, עלייך להחליט אם לפרי או הירק שלפניך מותר לצאת מהארץ לפי הנתונים המופיעים בדרכון, ולסמן זאת בחותמת המתאימה:

חותמת אדומה: פרי או ירק הקדוש בקדושת שביעית וחל איסור להומיאו מהארץ.

חותמת כחולה: פרי או ירק שאינו קדוש בקדושת שביעית, רשאי לצאת מהארץ. 

שים לב! שדה התעופה עמוס וכולם ממהרים, עליך להקפיד שהתור לא יגיע לקו האדום.

בהצלחה!

 

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני