ציפורים סוס נדנדה נדנדה

קדושת שביעית

קדושת שביעית

בואו ללמוד באיזה אופן מותר להשתמש בפירות שביעית, 

ואיזה שימוש אסור משום קדושתם.

בהצלחה!

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני