ציפורים סוס נדנדה נדנדה

סיכום מלאכות האסורות בשביעית

שיעור סיכום: מלאכות אסורות בשמיטה

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני