ציפורים סוס נדנדה נדנדה

מנהל אוצר בית דין

מנהל אוצר בית דין

אתה מנהל אוצר בית הדין. עליך לדאוג שתמיד יהיו פירות למכירה בחנות אוצר בית הדין ושהמחירים לא יהיו יקרים מדי.  

עליך לקטוף את הפירות בעזרת הפועלים ולהוביל את הארגזים במשאיות שליד החנות, ליפני שהפירות ירקבו.  

במהלך המשחק בית הדין מפקח עליך ובוחן אותך בהלכות שמיטה.

                                                                                                      בהצלחה!

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני