ציפורים סוס נדנדה נדנדה

מלאכות האסורות מדברי חכמים

אלו מלאכות אסורות בשמיטה מדברי חכמים?

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני