ציפורים סוס נדנדה נדנדה

טעמי השמיטה

טעמי השמיטה

מצאו את הזוגות המשלימים זה את זה והכירו את טעמי השמיטה.

                                                                                                         בהצלחה!

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני