ציפורים סוס נדנדה נדנדה

ביעור פירות שביעית

ביעור פירות שביעית

מהו ביעור פירות שביעית?

מתי צריך לבער אותם מהבית ואיך עושים את זה?

 

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני