ציפורים סוס נדנדה נדנדה

אוצר בית דין

אוצר בית דין - הוראות

אוצר בית הדין מחפש מנהל חדש!

לפניך שאלות בנושא אוצר בית דין ופירות שביעית, עלייך לענות על השאלות.  

תשובה נכונה תוסיף שני מטבעות לקופת האוצר, תשובה לא נכונה תעלה לקופה במטבע אחד.

עלייך לצבור 12 מטבעות כדי להיות מנהל אוצר בית הדין!

בהצלחה!

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני