ציפורים סוס נדנדה נדנדה

שומר הארץ

שומר הארץ - קיימות

הקב"ה נתן לנו את הארץ "לעובדה ולשמרה"

אחת הדרכים הטובות ביותר לשמור על הארץ מהשחתה – היא מחזור פסולת.

עלייך לאסוף את הניירות והבקבוקים הפזורים ברחוב

יש לך תיק ושקית: תיק למחזור נייר ושקית למחזור בקבוקים     

כאשר השקית והתיק מלאים תוכל לרוקן אותם במחזורית המתאימה, אך לפני כן תצטרך לענות על שאלה.

בהצלחה!

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני