ציפורים סוס נדנדה נדנדה

ניחוחות

ניחוחות - ברכות הריח

"כל הנשמה תהלל יה הללויה"

ישנם חמישה סוגים של ברכות הריח, בכל שלב במשחק תוצג לפניך קבוצה שעליה מברכים ברכה אחרת: 

עצי בשמים, עשבי בשמים, פירות, שמן אפרסמון או מיני בשמים.

עליך לאסוף את כל הקלפים השייכים לקבוצה המוצגת בפינת המסך העליונה, 

המחשב יאיר לפניך רצף קלפים – עליך לחזור אחריו וללחוץ על הקלפים לפי הסדר הנכון.

בהצלחה!

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני