ציפורים סוס נדנדה נדנדה

מתנה לעני

מתנה לעני - הוראות המשחק

במשחק הזה נרגיש מה חווה העני האוסף ממתנות העניים שבעל השדה משאיר לו.      

עליך להסתובב בשדה ולאסוף רק את הפריטים הנחשבים "מתנות עניים" שמותר לעני לקחת (לקט, פאה, שכחה, שכחת כמה, פרט, עוללות ועוד)

נתקלת בנקודת שמיטה? מותר לך לקחת כל מה שבשדה משום שבשמיטה הכל הפקר.

היזהר לא להפריע לפועלים העובדים בשדה!   

הפרעת לפועל? צברת פסילה.

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני