ציפורים סוס נדנדה נדנדה

כיבוש הארץ

כיבוש הארץ - הוראות המשחק

"כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם"

בכל דור חייב עם ישראל  לכבוש וליישב את ארץ ישראל ומצווה זו שקולה כנגד כל המצוות. במהלך המשחק עלייך לכבוש את ארץ ישראל לפי המסלול שבני ישראל עברו בימי משה ויהושע. כאשר תצליח לכבוש נחלה, תקבל את הדגל של השבט לו שייכת נחלה זו.

בסוף המשחק תצטרך להתאים בין כל שבט לנחלה שלו. 

בהצלחה!

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני