ציפורים דמות

מה זה ראשית הגז?

הוראות

שמעיה הכהן קיבל את "ראשית הגז" ממשפחת יהודאי. אך הצמר אבד בחווה, עזור לו למצוא את הצמר- צבע את הציור והשאר רק את הצמר לבן.

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני