ציפורים דמות

מה זה מעשר ראשון?

הוראות

בקערה יש 20 פירות, עליך לצבוע את התמונה ולהשאיר בלבן רק את מספר הפירות שצריך להפריש למעשר ראשון.

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני