ציפורים דמות

מה זה לקט?

הוראות

במהלך הקצירה נפלו למיכאל חיטים בשדה, הוא השאיר אותם לעניים כדי לקיים את מצוות לקט. עזרו לעני להגיע אל החיטים הפזורות בשדה הנחשבות לקט ולאחר מכן צבעו את הציור.

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני