ציפורים דמות

למד על ביכורים

הוראות

עולי רגל הביאו ביכורים לבית המקדש, בדרך הצטרפה אל השיירה בטעות סלסילה של פירות שאינם חייבים במצוות הביכורים. צבעו את הציור והשאירו את הפירות המיותרים בלבן.

אתר הילדים אינו מותאם לצפייה מהסלולרי! השתמש במחשב נייד או שולחני